Happy Birthday In Heaven, Mama

SeciLy “Where there is love there is life“ Imposible man na makatanggap ka ng physical na regalo sa iyong kaarawan, ito ay aking nauunawaan. Ganyun pa man gusto kung ihandog ang mga awiting ito na naging bahagi nang ating pagsasama. Sana mag enjoy ka saan ka man naroroon. Memories: ALL SONGS ABOVE DEDICATED TO YOU… Continue reading Happy Birthday In Heaven, Mama

anita | unfair

Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

Yes, you are angry now! You broke the love of life, or worse, this person is now dead. But your memories won’t fade and forgotten, never, never my dear NE… The song you and I share during our great times. Bell Bottom Blues I dedicate to you ! BELLBOTTOM BLUES Your heart is full of… Continue reading anita | unfair