life or death

Image by Niek Verlaan from Pixabay

Image by Niek Verlaan from Pixabay life or death Makakatipid Ka Ng Gastusin, Una: Maiiwasan mo ang malaking problema. Malibre ka sa hinihingi ng paunang bayad ng Ospital. Malibre ka sa pagbili ng gamot na napakamahal. Hindi ka na magbabayad sa pribadong nars. Libre ka sa Health Card na Binabayaran mo sa Kompanya. Panghihinayang dahil hindi hinulugan ng… Continue reading life or death