Happy Birthday In Heaven, Mama

SeciLy “Where there is love there is life“ Imposible man na makatanggap ka ng physical na regalo sa iyong kaarawan, ito ay aking nauunawaan. Ganyun pa man gusto kung ihandog ang mga awiting ito na naging bahagi nang ating pagsasama. Sana mag enjoy ka saan ka man naroroon. Memories: ALL SONGS ABOVE DEDICATED TO YOU… Continue reading Happy Birthday In Heaven, Mama

life or death

Image by Niek Verlaan from Pixabay

Image by Niek Verlaan from Pixabay life or death Makakatipid Ka Ng Gastusin, Una: Maiiwasan mo ang malaking problema. Malibre ka sa hinihingi ng paunang bayad ng Ospital. Malibre ka sa pagbili ng gamot na napakamahal. Hindi ka na magbabayad sa pribadong nars. Libre ka sa Health Card na Binabayaran mo sa Kompanya. Panghihinayang dahil hindi hinulugan ng… Continue reading life or death