Happy Birthday In Heaven, Mama

SeciLy “Where there is love there is life“ Imposible man na makatanggap ka ng physical na regalo sa iyong kaarawan, ito ay aking nauunawaan. Ganyun pa man gusto kung ihandog ang mga awiting ito na naging bahagi nang ating pagsasama. Sana mag enjoy ka saan ka man naroroon. Memories: ALL SONGS ABOVE DEDICATED TO YOU… Continue reading Happy Birthday In Heaven, Mama

Remembering: Anita First Death Anniversary

Hello, ngayon ang iyong unang anibersaryo ng iyong kamatayan. Nais kong ibahagi sa iyo ang mga nagsidalo sa iyong unang anibersaryo. Ang aking mga kapatid at ang kanilang asawa. Boloboy, Joana, Emma, Yeye, Dennis, Emil, at Inday. Ang iyong espesyal na panauhin, Kaka Aida and Buddy. Second Family Image Second Photo Ang Konting nakayanan ko… Continue reading Remembering: Anita First Death Anniversary

How to Celebrate the birthday of the deceased wife

Remarkable people consider insisting on the people we love will make us in burden. But the fact is that they continue to have relationships with us after their death. They still learn to love them despite their physical absence. We reserve birthdays of people as a day of glory and celebration. Although she/he isn’t here… Continue reading How to Celebrate the birthday of the deceased wife

life or death

Image by Niek Verlaan from Pixabay

Image by Niek Verlaan from Pixabay life or death Makakatipid Ka Ng Gastusin, Una: Maiiwasan mo ang malaking problema. Malibre ka sa hinihingi ng paunang bayad ng Ospital. Malibre ka sa pagbili ng gamot na napakamahal. Hindi ka na magbabayad sa pribadong nars. Libre ka sa Health Card na Binabayaran mo sa Kompanya. Panghihinayang dahil hindi hinulugan ng… Continue reading life or death

anita | unfair

Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

Yes, you are angry now! You broke the love of life, or worse, this person is now dead. But your memories won’t fade and forgotten, never, never my dear NE… The song you and I share during our great times. Bell Bottom Blues I dedicate to you ! BELLBOTTOM BLUES Your heart is full of… Continue reading anita | unfair