Remembering: Anita First Death Anniversary

Hello, ngayon ang iyong unang anibersaryo ng iyong kamatayan. Nais kong ibahagi sa iyo ang mga nagsidalo sa iyong unang anibersaryo. Ang aking mga kapatid at ang kanilang asawa. Boloboy, Joana, Emma, Yeye, Dennis, Emil, at Inday. Ang iyong espesyal na panauhin, Kaka Aida and Buddy. Second Family Image Second Photo Ang Konting nakayanan ko… Continue reading Remembering: Anita First Death Anniversary

Manage And Handle Changes After Your Spouse Has Died

Image by Pro File from Pixabay

Image by Pro File from Pixabay If you find it breaks relationships, remember your behavior may not cure these breaks. Be very careful not to overreact to signs of deterioration. Although unfair the person you love has died. The fact of overreaction can put much of pressure on it, no one can bargain with death or stress well.… Continue reading Manage And Handle Changes After Your Spouse Has Died